GDPR или новият задължителен регламент за защита на личните данни в ЕС

Комплексни консултантски дейности по GDPR

GDPR

цялостен одит на вътрешните процеси и процедури, свързани със защита на личните данни

вижте повече

GDPR

ОБУЧЕНИЕ НА „Длъжностно лице по защита на данните“ (ДЛЗД)

вижте повече

GDPR

обучения на персонала, висшия мениджмънт свързани със защита на личните данни

вижте повече

сертифициран косултант по информационна сигурност

Международна асоциация по киберсигурност

ОБУЧЕНИЯ

Иновативна тренировъчна програма, професионални курсове и фирмени обучения по киберсигурност.

ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ

Ако имате проблем отнасящ се до IT сигурността и се нуждаете от експертно мнение, свържете се с нас!

ПАРТНЬОРСТВО

Ние сме отворени към партньорство с университети, производители на IT оборудване и НПО.

Our Services

Услуги

01

КОНСУЛТАНТ КИБЕРСИГУРНОСТ

Услугата се предлага на частни лица, бизнес и държавни институции. Ако сте жертва на киберпрестъпление, свържете се с нас!

02

ТЕСТ СИГУРНОСТТА НА УЕБСАЙТ

Услугата представлява тестване на уеб приложения и електронни магазини за пропуски в сигурността. Уеб приложения са системите, които функционират върху уеб сървъри (без значение от типа и вида на сървъра).

03

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ПРОБИВ

Възстановяване след пробив в сигурността, е услуга за бизнеса и физически лица.

Security Monitoring
Risk Assessment
Fraud Detection

обучителни курсове / лекции и семинари / клубни дискусии /

Курсове

Благодарим на нашите партньори за медийната и материална подкрепа.

Партньори & Спонсори

INTERNATIONAL CYBERSECURITY ASSOCIATION , международна асоциация по киберсигурност