Автоматизирано сканиране и оценка на уязвимостите

Автоматизираното решение за сканиране и оценка на уязвимостите, осигурено от екипът Ethical Hacker, спомага да се гарантира сигурността на информационните активи на дадена организация, като след изпълнение на поставените цели, организацията може да прецени дали да поеме риска от използването на определена услуга или не.

Сканиране

Екипът на Ethical Hacker използва широк асортимент от софтуерни продукти за сканиране и оценка на риска, на водещите световни фирми и организации, фокусирали се върху информационната сигурност. Скенери, които могат да открият уязвимости на всички мрежови активи, включително сървъри, мрежови устройства, периферни устройства, работни станции или различни видове приложения базирани на различни технологии.

Сканирането включва проверки за хиляди уязвимости в сигурността и се актуализират редовно.

Анализ на сканирането

Може да бъде включен и допълнителен компонент, който осигурява анализ на докладите от член на екипа на Ethical Hacker, за да подчертае и да определи количествено риска от докладвани проблеми.

Ключови точки

Осигурява по-високо ниво на гаранция за сигурността при сканирането на уязвимост от моментното състояние;
Персонализираните отчети варират от обобщените изпълнителни доклади до пълните технически подробни отчети по желание на клиента;
Данните за сканиране се съхраняват постоянно по всяко време и отчетите се доставят по сигурен начин;