Неочаквани ползи от GDPR за рекламния свят

Неочаквани ползи от GDPR за рекламния свят

Posted by Ethical Hacker | април 16, 2018 | Новини
GDPR, регламент за защита на данните

Рекламодателите и рекламните компании до момента не приемат радушно навлизането на новия регламент за защита на личните данни. Това не е изненадващо, ако вземем предвид факта, че те разчитат на потребителската информация, за да реализират успешни кампании. Реално обаче GDPR ще създаде не само неудобство на фирмите, занимаващи се с реклама, но ще им даде и няколко дългосрочни ползи.

По-качествени данни

Повечето рекламодатели разчитат на обема информация. За тях съхраняването на данни е ценен актив, от който след време може да извлекат полза. Но истината е друга. Да, услугите на рекламните фирми ще поскъпнат, за да може да се поддържа и анализира информацията, но в резултат на това ще се пазят с предимство по-важните и висококачествени данни. Статистиката говори, че след година голяма част от маркетинговата информация става неизползваема, тогава за какво всъщност тя трябва да бъде съхранявана. Благодарение на GDPR ще стане възможно отсяването на ненужния поток, като така ще се гарантира превеса на качеството над количеството. Рекламните компании ще разчитат на по-ценни данни, които ще позволят на клиентите им да се радват на по-големи приходи и по-добра възвръщаемост на инвестицията.

По-целенасочени реклами

Няма как правилната информация да не окаже влияние на крайния продукт. За жалост, потребителите продължават да попадат на неподходящи реклами. Проблемът при тях може да бъде от разнообразен характер. Понякога неточно е посланието, друг път некачествено е изпълнението, трети път остава неразбран замисълът или още по-лошо рекламата просто не прави впечатление. Не трябва да подценяваме и факта, че рекламните блокове могат да бъдат избегнати по много различни начини. Често се оказва, че крайният рекламен продукт е подходящ за много по-малка аудитория от очакваната. Най-добри са маркетинговите съобщения, които се целят лично в таргет групата, а с навлизането на GDPR и отсяването на информацията, рекламните стратегии неизбежно ще станат по-целенасочени.

автор: Анна Радева

Related Blogs

GDPR, регламент за защита на данните
Posted by ani | 22 July 2018
Да, регламентът обхваща и фирмите, дистрибуторите и дори авторите на художествени произведения. И това не е изненадващо. При по-дълбок размисъл над основата на GDPR ще стигнем до извода, че предметът...
GDPR, регламент за защита на данните
Posted by ani | 01 July 2018
За по-малките организации е нормално внедряването на GDPR да бъде по-трудно. Най-вероятно времето за приспособяване е по-дълго, както и броят на хората, отговарящи за целта, е по-ограничен. Затова не е...
GDPR, регламент за защита на данните
Posted by ani | 17 June 2018
1. Регламентът за защита на данните даде достатъчно време за подготовка на организациите. С две години разполагаха фирмите, за да отговорят на критериите за обработка на наличната информация. 2. GDPR...