Одит и проверка на сорс код

Одит и проверка на сорс код

Задълбоченият преглед на приложенията на ниво изходен код осигурява, по-голямо ниво на сигурност от подхода на анализиране когато приложението е вече компилирано и кодът е затворен. Често биват пропуснати фини уязвимости, които биха могли да бъдат открити само чрез сигурен преглед на кода.

Ние, екипът Ethical Hacker, имаме опит в одита на повечето популярни езици за програмиране, включително и използваме нетривиални механизми за проверка на кода.
Програмните езици за които можем да ви бъдем полезни са:

C/C++ и техните деривати
Perl/PHP/Python/Bash и други скриптови езици
ASP, ASP.NET, VB.NET, C#

Ние можем да ви помогнем да почистите кода си от различни проблеми и бъгове, които биха нарушили сигурността на вашето приложение.

Related Blogs

Posted by 2zra7 | 13 March 2018
Автоматизираното решение за сканиране и оценка на уязвимостите, осигурено от екипът Ethical Hacker, спомага да се гарантира сигурността на информационните активи на дадена организация, като след изпълнение на поставените цели,...
Posted by 2zra7 | 13 March 2018
Ние екипът Ethical Hacker смятаме, че всеки проект свързан по някакъв начин със софтуерно реализиране, изисква преглед на сигурността като част от жизнения цикъл на развитие, както и осигуряването на...
ISO 27001-GDPR
Posted by hagalka | 02 February 2018
ISO 27001 дава възможност за по-лесна адаптация към новия регламент за защита на данните (GDPR) С развитието на технологиите идва и нуждата да бъдат обновени правилата и стандартите за киберсигурност...