Одит и проверка на сорс код

Задълбоченият преглед на приложенията на ниво изходен код осигурява, по-голямо ниво на сигурност от подхода на анализиране когато приложението е вече компилирано и кодът е затворен. Често биват пропуснати фини уязвимости, които биха могли да бъдат открити само чрез сигурен преглед на кода.

Ние, екипът Ethical Hacker, имаме опит в одита на повечето популярни езици за програмиране, включително и използваме нетривиални механизми за проверка на кода.
Програмните езици за които можем да ви бъдем полезни са:

C/C++ и техните деривати
Perl/PHP/Python/Bash и други скриптови езици
ASP, ASP.NET, VB.NET, C#

Ние можем да ви помогнем да почистите кода си от различни проблеми и бъгове, които биха нарушили сигурността на вашето приложение.