Статистика за най-често срещаните IT професии и тяхното заплащане в UK за 2015

Статистика за най-често срещаните IT професии и тяхното заплащане в UK за 2015

Posted by ethical-hacker | август 8, 2016 | Новини

Данните са обобщени, на база годишните доклади на водещи HR компании и се отнасят за Англия.
Изменението на заплата е за 2015г., спрямо 2014г. и е на база средната работната заплата.
Стойностите за професиите Security manager, Project manager IT и Security consultant не са сгрешени и се отнасят за средната работна заплата за длъжността. Увеличение на заплатите в рамките на 30 – 40%-та се наблюдава и за други професии, но само за максималната работна заплата и се отнася за топ специалистите в сектора.

Job minimum salary (£) maximum salary (£) average salary (£) increase in salary
Chief Information Security Officers 54,000 149,623 87,222 2.4%
Security manager 62,500 88,250 73,594 44.30%
Project manager IT 57,500 82,500 72,500 65.87%
Security consultant 29,434 70,068 60,000 39.66%
Network security engineer 25,644 62,724 41,292 -0.39%
Information Technology (IT) manager 24,968 60,733 38,891 0.66%
Java developer 23,833 51,732 34,954 -1.40%
Information Security Analyst 21,958 62,142 33,248 0.08%
C# Developer 21,760 55,468 33,148 2.21%
.NET Software Developer 20,294 47,745 30,192 -0.24%
PHP Developer 19,384 41,763 27,522 1.30%
SEO Specialist 17,747 29,990 22,689 4.51%
Web Developer 16,258 39,052 24,868 0.99%
Security Administrator 15,189 34,670 21,488 -5.25%
Web Designer 15,117 36,865 22,760 2.39%

Add a comment

Related Blogs

GDPR, регламент за защита на данните
Posted by ani | 22 July 2018
Да, регламентът обхваща и фирмите, дистрибуторите и дори авторите на художествени произведения. И това не е изненадващо. При по-дълбок размисъл над основата на GDPR ще стигнем до извода, че предметът...
GDPR, регламент за защита на данните
Posted by ani | 01 July 2018
За по-малките организации е нормално внедряването на GDPR да бъде по-трудно. Най-вероятно времето за приспособяване е по-дълго, както и броят на хората, отговарящи за целта, е по-ограничен. Затова не е...
GDPR, регламент за защита на данните
Posted by ani | 17 June 2018
1. Регламентът за защита на данните даде достатъчно време за подготовка на организациите. С две години разполагаха фирмите, за да отговорят на критериите за обработка на наличната информация. 2. GDPR...