Тест сигурността на уебсайт

Услугата представлява тестване на уеб приложения и електронни магазини за пропуски в сигурността. Уеб приложения са системите, които функционират върху уеб сървъри (без значение от типа и вида на сървъра). Най – често уеб приложения са уеб страниците, различните системи за управление на съдържанието (като Joomla и WordPress). Уеб приложения са повечето модерни системи за управление на клиенти, ERP системите както и обработката на данни от мобилни приложения.

Уеб приложенията са едни от най-често атакуваните, като целта на хакерите е информация за клиенти и потребители. При неправилна конфигурация на сървърите, пропуск в уеб приложенията може да доведе до пробив в цялата база данни на компанията.
Целта на пенетрейшън теста е да открие пропуски в програмирането или конфигурацията на уеб приложенията, преди престъпниците.

Екипът на „Етичен Хакер“ има разработена собствена учебна програма по управление на сигурността на уеб базирани системи и тестване сигурността на защитени уеб системи. Учебните програми са разработени съгласно изискванията на Национална агенция за професионално образование и обучение, към Министерство на образованието и науката.

Ние предоставяме услуги и обучения с високо качество.
Ако искате да тествате сигурността на вашите уеб базирани приложения и системи, свържете се с нас.