Mалките фирми и регламентът за защита на данните

Mалките фирми и регламентът за защита на данните

Posted by Ethical Hacker | юли 1, 2018 | Новини
GDPR, регламент за защита на данните

За по-малките организации е нормално внедряването на GDPR да бъде по-трудно. Най-вероятно времето за приспособяване е по-дълго, както и броят на хората, отговарящи за целта, е по-ограничен. Затова не е никак чудно, че те често търсят квалифицирана помощ.

Малки, но ценни

Едва 0,2 % от организациите са извън рамките на дребните и средни предприятия. Това прави малките фирми основа на европейския бизнес. За 93 % от тях назначаването на служители, с цел адаптиране към регламента, е обхванало по-малко от десет души. 93 милиона /специалисти/ са започнали работа по внедряване на GDPR във фирмите, развиващи не толкова мащабна дейност. Тази цифра подкрепя ключовата роля на малките организации за развитието на бизнеса в Стария континент.

Прозрачността е в основата

Всички организации, работещи с регламента за защита на данните, трябва да заложат на откритите взаимоотношения с клиентите. Предимството на по-малките фирми често е в по-ограниченото количество информация, което за тях ще бъде и по-лесно да се редуцира. На достъпен език по-дребните компании също трябва да разясняват на клиента какво точно се случва с данните му. Защо и как, начин на употреба и съвместна работа с други предприятия – това са основните положения, които се дискутират. Възможност за редакция и премахване също трябва да са сред въпросите, на които клиентът ще намери адекватен отговор и от най-малката фирма.

Опитът на големите

Дори и с ограничени ресурси и работна ръка, по-дребните компании могат да взаимстват добри практики от едрите играчи в бизнеса. За големите организации неспазването на регламента за защита на данните има тежки финансови последствия, така че те несъмнено се стараят да покрият критериите. Идеален вариант е да се използват мерките за внедряване на GDPR на големите предприятия, тъй като те разполагат с надеждни кадри, занимаващи се с усъвършенстването на процеса по защита на информационния поток.

Автор: Анна Радева

 

Related Blogs

GDPR, регламент за защита на данните
Posted by ani | 22 July 2018
Да, регламентът обхваща и фирмите, дистрибуторите и дори авторите на художествени произведения. И това не е изненадващо. При по-дълбок размисъл над основата на GDPR ще стигнем до извода, че предметът...
GDPR, регламент за защита на данните
Posted by ani | 17 June 2018
1. Регламентът за защита на данните даде достатъчно време за подготовка на организациите. С две години разполагаха фирмите, за да отговорят на критериите за обработка на наличната информация. 2. GDPR...
GDPR, регламент за защита на данните
Posted by ani | 04 June 2018
Изведнъж входящите ни кутии се запълниха с известия, появиха се множество изскачащи прозорци към уебсайтове, започнаха да раздават бланки по канцеларии. Всичко в името на GDPR и успешното му прилагане....