МЕТРИКИ НА МОНИТОРИНГА

МЕТРИКИ НА МОНИТОРИНГА

Posted by ethical-hacker | Friday December 9th, 2016 | Публикации

Резюме на доклада:
Докладът има за цел да представи подхода по който трябва да бъде извършван мониторинга на информационната сигурност в една организация. Примерни възможности за приложение на подходи, както и ресурси необходими за това предназначение върху които ще се съсредоточи доклада.

Ключови думи:
метрики, мониторинг, модели за оценка, сигурност, политики за сигурност, проследяване на елементи, причини за мониторинг, рутунни метрики на мониторинг, процедури по мониторинг в информационната сигурност, дефиниране на мониторинг

Add a comment

Related Blogs

GDPR: РЕГЛАМЕНТ за администратори на лични данни!
Posted by ethical-hacker | 04 July 2017
Задължения на администраторите на лични данни по новия Общ регламент относно защитата на данните Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата...