Статистика за най-често срещаните IT професии и тяхното заплащане в UK за 2015

Статистика за най-често срещаните IT професии и тяхното заплащане в UK за 2015

Posted by ethical-hacker | Monday August 8th, 2016 | News

Данните са обобщени, на база годишните доклади на водещи HR компании и се отнасят за Англия.
Изменението на заплата е за 2015г., спрямо 2014г. и е на база средната работната заплата.
Стойностите за професиите Security manager, Project manager IT и Security consultant не са сгрешени и се отнасят за средната работна заплата за длъжността. Увеличение на заплатите в рамките на 30 – 40%-та се наблюдава и за други професии, но само за максималната работна заплата и се отнася за топ специалистите в сектора.

Job minimum salary (£) maximum salary (£) average salary (£) increase in salary
Chief Information Security Officers 54,000 149,623 87,222 2.4%
Security manager 62,500 88,250 73,594 44.30%
Project manager IT 57,500 82,500 72,500 65.87%
Security consultant 29,434 70,068 60,000 39.66%
Network security engineer 25,644 62,724 41,292 -0.39%
Information Technology (IT) manager 24,968 60,733 38,891 0.66%
Java developer 23,833 51,732 34,954 -1.40%
Information Security Analyst 21,958 62,142 33,248 0.08%
C# Developer 21,760 55,468 33,148 2.21%
.NET Software Developer 20,294 47,745 30,192 -0.24%
PHP Developer 19,384 41,763 27,522 1.30%
SEO Specialist 17,747 29,990 22,689 4.51%
Web Developer 16,258 39,052 24,868 0.99%
Security Administrator 15,189 34,670 21,488 -5.25%
Web Designer 15,117 36,865 22,760 2.39%

Add a comment

Related Blogs

GDPR, информационна сигурност
Posted by ethical-hacker | 02 April 2018
По-малко от два месеца остават до навлизането на регламента за защита на личните данни. Фирмите вече са в трескава подготовка, за да удовлетворят изискванията на новия закон. Промените засягат всички...
Регламент (ЕС) 2016/679
Posted by ethical-hacker | 04 July 2017
Европа въвежда правила за киберсигурност, които ще важат за всички фирми с повече от 40 служители от догодина. Така всяка фирма ще трябва да премине през тест за сигурност и...
INTERNATIONAL CYBERSECURITY ASSOCIATION , международна асоциация по киберсигурност
Posted by ethical-hacker | 29 June 2017
Just 5 months ago we inform one of the leading accounting software company in Bulgaria (warehouse software, gas station software, etc.), about a critical vulnerability in the administration software they...