Публикации

GDPR: РЕГЛАМЕНТ за администратори на лични данни!
Posted by ethical-hacker | 04 07 2017

Задължения на администраторите на лични данни по новия Общ регламент относно защитата на данните Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата...

Continue Reading
Posted by ethical-hacker | 09 12 2016

Резюме на доклада: Докладът има за цел да представи подхода по който трябва да бъде извършван мониторинга на информационната сигурност в една организация. Примерни възможности за приложение на подходи, както...

Continue Reading